Back
Giải pháp mạng dành cho Chuỗi bán lẻ & Chi nhánh
Bật nguồn và kinh doanh

Giải pháp mạng dành cho Chuỗi bán lẻ & Chi nhánh

Video mạng dành cho Chuỗi bán lẻ & Chi nhánh
Giải pháp mạng dành cho Chuỗi bán lẻ & Chi nhánh

Bảo trì trung tâm và bảo trì từ xa

Triển khai nhanh chóng

 • Máy tính
  Máy trạm
  Kết nối Wi-Fi

 • Điện thoại VoIP
  Máy fax
  Máy in

 • POS

Tính năng toàn diện cho 100 máy khách

Mạng WAN kép

RG-EG105GW >
Đề xuất sản phẩm
Router không dây đa năng
RG-EG105GW >
Sơ đồ mạng mạng điển hình
Một thiết bị cho 100 máy khách
RG-EG105GW >
Lợi ích
Lợi ích cho Người dùng cuối
Bảo trì trung tâm và bảo trì từ xa
Xác định sự cố mạng của các nhánh và khắc phục sự cố nhanh chóng bằng ứng dụng Ruijie Cloud.
Tính năng toàn diện cho 100 máy khách
Router không dây doanh nghiệp cung cấp đồng thời dịch vụ Wi-Fi cho 100 Máy khách.
Bật nguồn và kinh doanh
Thiết bị đa năng cung cấp các dịch vụ định tuyến, chuyển mạch, không dây và đảm bảo triển khai nhanh.
VPN bảo mật cao
Hỗ trợ VPN cho các loại máy khách IPSec/PPTP/L2TP/VPN.
Lợi ích cho các SI

Triển khai dễ dàng thông qua công nghệ Mạng tự tổ chức

Bảo trì từ xa bằng Ruijie Cloud

Ruijie Networks